lördag 27 januari 2018

Metoouppropet #konstnärligfrihet har inspirerat oss, en grupp konstnärer, att utveckla Metooder som syftar till att skapa en inkluderande rörelse, mot maktmissbruk inom konsten.Vi är en stödgrupp inom metoorörelsen för kvinnliga, POC , trans eller ickebinära konstnärer i Malmö/Skåne.Stödgruppen uppstod som ett nätverk efter uppropet för konstnärligfrihet# i november 2017 se länk till Uppropet för Konstnärligfrihet# i högerdelen av sidan We are a support group within the metoo movement for female,POC, trans or non binary artists in Malmö/Skåne in Sweden. The support group was formed as a network after the call for konstnärligfrihet# in Nov 2017. We aim at an including movement against the patriarchal abuse of power or of any master suppression techniques in the art world. See link to artistiscfreedom# at the right side of this page
Vi anordnade en debatt på Inkonst i Malmö för att diskutera metoo metooder för att förändra makt- och klasstrukturer inom konstvärlden. Debatten var öppen för allmän publik, den 21 jan. 2018. We arranged a debate at Inkonst, Malmö the 21 of Jan, open to public, about metoo methoods to change the class- and power structures in the art world

Metoouppropet #konstnärligfrihet har inspirerat oss, en grupp konstnärer, att utveckla Metooder som syftar till att skapa en inkluderande rö...